Kadar Pos

KADAR POS DOMESTIK
Berkuatkuasa mulai 1 Julai 2010
Kategori Berat Kadar Pos (RM)
Mel Standard sehinga 20 g 0.60
Lebih 20 g - 50 g 0.70
Mel Bukan Standard *** Sehingga 50 g 0.80
Lebih 50 g - 100 g 0.90
Lebih 100 g - 250 g 1.00
Lebih 250 g - 500 g 2.00
Lebih 500 g - 1 kg 3.50
Lebih 1 kg - 2 kg 5.50
Poskad - 0.30
Terbitan Berkala Sehingga 20 g 0.50
Lebih 20 g -50 g 0.60
Lebih 50 g - 100 g 0.80
Lebih 100 g - 250 g 0.90
PosDokumen * Sehingga 500 g 1.80
Lebih 500 g - 1 kg 3.00
Lebih 1 kg - 2 kg 4.50
Paket Kecil * Sehingga 1 kg 4.00
Lebih 1 kg - 2 kg 5.50
Bungkusan ** Sehingga 2 kg 7.00
Setiap 1kg berikutnya sehingga 30 kg 1.50


NOTA PENTING UNTUK KADAR POS DOMESTIK:
* BAGI PENGHANTARAN ITEM MELEBIHI 500g MELALUI UDARA DI ANTARA SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SABAH / SARAWAK CAJ TAMBAHAN PENGANGKUTAN UDARA AKAN DIKENAKAN SEBANYAK RM 1.50 BAGI SETIAP 500g TAMBAHAN.
** BAGI PENGHANTARAN BUNGKUSAN MELALUI UDARA DI ANTARA SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SABAH / SARAWAK, CAJ TAMBAHAN PENGANGKUTAN UDARA SEBANYAK RM 1.50 AKAN DIKENAKAN BAGI SETIAP 500g ATAU SEBAHAGIANNYA SEHINGGA 30kg.
*** PELAKSANAAN CAJ TAMBAHAN AKAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN.


Maklumat Caj PosDaftar
Penjelasan Kadar Baru Catatan
Domestik (Dalam Negara) RM 2.20 Caj pendaftaran (RM 1.60) dan bayaran pos kurang daripada 20g (RM 0.60)
Antarabangsa (Luar Negara) RM 4.10 Termasuk bayaran pendaftaran (RM 1.60) dan penyerahan (RM 2.50) tetapi tidak termasuk bayaran pos mengikut destinasi dan berat
Sampul PosDaftar (Dalam Negara) RM 2.50
  • Caj pendaftaran dan pengeposan kurang daripada 50g
  • Ketebalan 3.0mm


NOTA: BAYARAN PENGEPOSAN UNTUK ITEM POSDAFTAR TERTAKLUK KEPADA SAIZ DAN BERAT SAHAJADi ambil dari laman web Pos Malaysia Berhad - untuk rujukan kita semua.